Du kender princippet fra slikposer i delevenlig størrelse og mængderabat på müsli, og nu kan du også få såkaldte value packs med 28 i stedet for 20 cigaretter pr. pakke.

Tobaksproducenten Japan Tobacco International (JTI) har nemlig lanceret ekstra store cigaretpakker for mærkerne Winston Red- og Blue 100. De koster 68 kroner pr. pakke, og køberne får dermed en mængderabat på syv øre pr. cigaret eller knap to kroner pr. pakke.

Lanceringen af de ekstra store cigaretpakker kommer, efter at Folketinget har forsøgt at tvinge tobaksproducenterne til at sætte prisen op til over 60 kroner for en pakke cigaretter og lige før, at alle butikker og kiosker skal pakke alle cigaretter helt væk den 1. april.

Timingen får sundhedspolitisk ordfører fra Det Konservative Folkeparti Per Larsen til at tale om fortsat priskrig og ufine tricks fra producenternes side.

– Cigaretter og tobak er enormt prisfølsomt, kunderne søger derhen, hvor cigaretterne er billigst, og vi ved, at prisen er meget afgørende for, om børn og unge kommer til at ryge. Selv en lille prisnedsættelse kan være afgørende for, om børn begynder at ryge, siger han.

Japan Tobacco International afviser kritikken og henviser til, at produkter med mængderabat findes inden for alle varegrupper.

– Winston Red (cigaretmærke, red.) med 26 stk. blev lanceret allerede for to år siden, men er fra januar 2021 blevet erstattet med 28 stk., en beslutning, der var drevet af produktionshensyn snarere end kommercielle hensyn.

– Prisen pr. cigaret i pakken med 28 stk. er forblevet den samme som i pakken med 26 stk., mens forbrugeren omvendt vil opleve at skulle have flere penge op ad lommen, da prisen på åakken er steget fra 63 kroner til 68 kroner, udtaler Japan Tobacco International i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Mængderabat giver tæt på ingen fortjeneste

Tobaksproducenterne betaler omkring 63 kroner i afgift og moms på en pakke med 28 cigaretter. Det betyder, at der blot er fem kroner til at dække udgifter til produktion, fragt og distribution. Japan Tobacco International tjener altså meget lidt og muligvis slet ingenting på at sælge cigaretter i ekstra store pakker.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har det nye salgstrick også kun til formål at lokke nye kunder til.

– Når tobakken bliver gemt væk, bliver det sværere at reklamere, og derfor gør producenterne, hvad de kan her i dagene op til, for at positionere sig bedst muligt, siger projektchef i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær.

Han anerkender, at der rent juridisk ikke er noget at anfægte på de større cigaretpakker, men han kritiserer metoden og er bekymret for konsekvensen.

– Jeg kunne forestille mig, at når folk først har åbnet en pakke, så vil de have en tendens til at ryge lidt mere, siger Niels Them Kjær.

I andre lande har man indført grænser for, hvor store cigaretpakkerne må være.

I Slovakiet og Italien må en pakke cigaretter ikke indeholde mere end 20 cigaretter, i Østrig og Ungarn er grænsen 25 stk., og i Frankrig er det ulovligt at tilbyde mændgerabatter på cigaretter.

Stik imod politikernes intentioner

Ud over mængderabatten, så er det generelle prisniveau på en pakke Winston lavere end det politiske ønske, der blev vedtaget i 2019.

Dengang besluttede Folketinget at hæve afgiften på cigaretter med op mod 42 procent, hvilket skulle resultere i, at en pakke cigaretter i 2020 kostede 55 kroner, og pr. 1. april 2022 stiger til omkring 60 kroner pakken.

Regner man JTIs nye value pack om til en pakke med 20 stk. cigaretter, så vil den koste 48,57 kroner.

Tobaksproducenten æder med andre ord selv afgiftsstigningen, og prisen er kun steget meget lidt i forhold til prisniveauet inden afgiftsstigningen, hvor en pakke kostede 40 kroner.

– Når vi har vedtaget at prisen for cigaretter skal være ens, så er det et problem, at man laver større pakker, som giver en differentiering, fordi der er en kvantumsrabat. Det vil vi have sat en stopper for, siger sundhedsordfører Per Larsen og lægger op til, at kredsen af partier bag afgiftsstigninger på cigaretter skal se nærmere på salgstrickene.

– Hvis ikke producenterne selv kan finde ud af det, må vi øge afgifterne, tilføjer han.

Hvis en pakke med 28 cigaretter skulle leve op til politikernes intention, skulle den koste 77 kroner i butikkerne.

Til det svarer Japan Tobacco International, at 60 procent af cigaretsalget i Danmark koster mindre end politikernes ønske på 55 kroner pr. pakke.

– Vi er den mindste markedsaktør, og vores produkter er steget med mindst 12 kroner siden marts 2020, skriver selskabet i et mailsvar.

Afgiftsstigning har ført til priskrig

Siden politikerne indførte afgiftsstigninger har tobakproducenterne anvendt en række forskellige strategier til at holde priserne nede.

Blandt andet har producenter og butikker fyldt lagrene op med gamle cigaretter og hamstret afgiftsmærker.

Det førte til, at Skattestyrelsen sendte en ekstraregninger for 10 millioner kroner ud til “en række tobaksproducenter” for hamstring af gamle afgiftsmærker.

Hør, hvad Morten Bødskov (S) tidligere har svaret på kritikken af, at han som skatteminister ikke har gjort mere for at sikre, at prisstigninger på cigaretter slår igennem.

Artiklen er opdateret med udtalelser fra Japan Tobbaco International og med en årstalsrettelse fra 2021 til 2022 i teksten om en prisstigning til 60 kr. pr. cigaretpakke.

Kilde: DR